स्टेनलेस स्टील फिटिंग

 • High quality Stainless steel Round Cap

  उच्च गुणवत्ता स्टेनलेस स्टील राउन्ड क्याप

  थ्रेड गरिएको पाइप फिटिंग क्लास १ 150० 4०4 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो संक्षारण प्रतिरोध छ। 6१6 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो जंग प्रतिरोधको लागि उच्च निकल सामग्री छ। स्टेनलेस स्टीलको अनुसूची pipe० पाइप निप्पल्स, वायु, पानी, तेल, प्राकृतिक ग्यास र स्टीमको साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
 • High quality Stainless steel Reducing Socket

  उच्च गुणवत्ता स्टेनलेस स्टील सॉकेट कम गर्दै

  थ्रेड गरिएको पाइप फिटिंग क्लास १ 150० 4०4 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो संक्षारण प्रतिरोध छ। 6१6 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो जंग प्रतिरोधको लागि उच्च निकल सामग्री छ। स्टेनलेस स्टीलको अनुसूची pipe० पाइप निप्पल्स, वायु, पानी, तेल, प्राकृतिक ग्यास र स्टीमको साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
 • High quality Stainless steel MNPT Elbow

  उच्च गुणवत्ता स्टेनलेस स्टील MNPT कुहिनो

  थ्रेड गरिएको पाइप फिटिंग क्लास १ 150० 4०4 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो संक्षारण प्रतिरोध छ। 6१6 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो जंग प्रतिरोधको लागि उच्च निकल सामग्री छ। स्टेनलेस स्टीलको अनुसूची pipe० पाइप निप्पल्स, वायु, पानी, तेल, प्राकृतिक ग्यास र स्टीमको साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
 • High quality Stainless steel FNPT Elbow

  उच्च गुणवत्ता स्टेनलेस स्टील FNPT कुहिनो

  थ्रेड गरिएको पाइप फिटिंग क्लास १ 150० 4०4 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो संक्षारण प्रतिरोध छ। 6१6 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो जंग प्रतिरोधको लागि उच्च निकल सामग्री छ। स्टेनलेस स्टीलको अनुसूची pipe० पाइप निप्पल्स, वायु, पानी, तेल, प्राकृतिक ग्यास र स्टीमको साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
 • High quality Stainless steel HEX Nuts

  उच्च गुणवत्ता स्टेनलेस स्टील HEX पागल

  थ्रेड गरिएको पाइप फिटिंग क्लास १ 150० 4०4 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो संक्षारण प्रतिरोध छ। 6१6 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो जंग प्रतिरोधको लागि उच्च निकल सामग्री छ। स्टेनलेस स्टीलको अनुसूची pipe० पाइप निप्पल्स, वायु, पानी, तेल, प्राकृतिक ग्यास र स्टीमको साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
 • High quality Stainless steel Flat Union

  उच्च गुणवत्ता स्टेनलेस स्टील फ्लैट संघ

  थ्रेड गरिएको पाइप फिटिंग क्लास १ 150० 4०4 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो संक्षारण प्रतिरोध छ। 6१6 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो जंग प्रतिरोधको लागि उच्च निकल सामग्री छ। स्टेनलेस स्टीलको अनुसूची pipe० पाइप निप्पल्स, वायु, पानी, तेल, प्राकृतिक ग्यास र स्टीमको साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
 • High quality Stainless steel SEAMLESS Pipe Nipple

  उच्च गुणवत्ता स्टेनलेस स्टील Seamless पाइप निप्पल

  थ्रेड गरिएको पाइप फिटिंग क्लास १ 150० 4०4 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो संक्षारण प्रतिरोध छ। 6१6 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो जंग प्रतिरोधको लागि उच्च निकल सामग्री छ। स्टेनलेस स्टीलको अनुसूची pipe० पाइप निप्पल्स, वायु, पानी, तेल, प्राकृतिक ग्यास र स्टीमको साथ प्रयोग गर्नुहोस्। अधिकतम
 • High quality Stainless steel Coupling

  उच्च गुणवत्ता स्टेनलेस स्टील युग्मन

  थ्रेड गरिएको पाइप फिटिंग क्लास १ 150० 4०4 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो संक्षारण प्रतिरोध छ। 6१6 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो जंग प्रतिरोधको लागि उच्च निकल सामग्री छ। स्टेनलेस स्टीलको अनुसूची pipe० पाइप निप्पल्स, वायु, पानी, तेल, प्राकृतिक ग्यास र स्टीमको साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
 • High quality Stainless steel HEX Bushing

  उच्च गुणवत्ता स्टेनलेस स्टील हेक्स बुशिंग

  थ्रेड गरिएको पाइप फिटिंग क्लास १ 150० 4०4 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो संक्षारण प्रतिरोध छ। 6१6 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो जंग प्रतिरोधको लागि उच्च निकल सामग्री छ। स्टेनलेस स्टीलको अनुसूची pipe० पाइप निप्पल्स, वायु, पानी, तेल, प्राकृतिक ग्यास र स्टीमको साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
 • High quality Stainless steel HEX Nipple

  उच्च गुणवत्ता स्टेनलेस स्टील HEX निप्पल

  थ्रेड गरिएको पाइप फिटिंग क्लास १ 150० 4०4 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो संक्षारण प्रतिरोध छ। 6१6 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो जंग प्रतिरोधको लागि उच्च निकल सामग्री छ। स्टेनलेस स्टीलको अनुसूची pipe० पाइप निप्पल्स, वायु, पानी, तेल, प्राकृतिक ग्यास र स्टीमको साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
 • High quality Stainless steel Coupling

  उच्च गुणवत्ता स्टेनलेस स्टील युग्मन

  थ्रेड गरिएको पाइप फिटिंग क्लास १ 150० 4०4 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो संक्षारण प्रतिरोध छ। 6१6 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो जंग प्रतिरोधको लागि उच्च निकल सामग्री छ। स्टेनलेस स्टीलको अनुसूची pipe० पाइप निप्पल्स, वायु, पानी, तेल, प्राकृतिक ग्यास र स्टीमको साथ प्रयोग गर्नुहोस्। अधिकतम दबाव: 300 psi WOG; १ p० पीएसआई सा
 • High quality Stainless steel 90 Degree Threaded Street Elbow

  उच्च गुणवत्ता स्टेनलेस स्टील 90 डिग्री थ्रेड स्ट्रीट कुहिनो

  थ्रेड गरिएको पाइप फिटिंग क्लास १ 150० 4०4 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो संक्षारण प्रतिरोध छ। 6१6 स्टेनलेस स्टीलको राम्रो जंग प्रतिरोधको लागि उच्च निकल सामग्री छ। स्टेनलेस स्टीलको अनुसूची pipe० पाइप निप्पल्स, वायु, पानी, तेल, प्राकृतिक ग्यास र स्टीमको साथ प्रयोग गर्नुहोस्। अधिकतम दबाव: 300 psi WOG; १ p० पीएसआई सा